Personvern

Personvernerklæring for Nesodden folkebadstu

Nesodden folkebadstu arbeider for å ivareta ditt personvern når du benytter deg av våre tjenester. Derfor har vi utarbeidet denne personvernerklæringen for hvordan personopplysningene dine behandles og beskyttes.

Denne personvernerklæringen gjelder kun Nesodden folkebadstu sine medlemmer og besøkende.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi behandler personopplysninger og rettslig grunnlag for behandlinger.

Vi informerer deg også om de rettighetene du har i forbindelse med behandling og eventuell overføring av dine personopplysninger.

Hvem har ansvar for dine personlige data?

Nesodden folkebadstu er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger etter denne personvernserklæringen. Det betyr at Nesodden folkebadstu er ansvarlig for å definere formålene med behandlingen av personopplysninger og dessuten for å overholde personvernlovgivningen. Du finner vår adresse og kontaktinformasjon nederst i denne personvernerklæringen.

Hvor blir personopplysningene lagret?

Opplysningene vi samler inn om deg lagres innen det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (“EØS”) men kan også overføres til og behandles i et land utenfor EØS. Alle slike overføringer av personopplysninger utføres i samsvar med gjeldende lovverk.

Hvilke typer personopplysninger samler vi inn?

Vi samler inn personopplysningene du oppgir, for eksempel når du melder deg inn, kontakter oss eller deltar på arrangementer eller benytter badstuen. Personopplysningene du oppgir kan for eksempel inneholde kontaktinformasjon som navn, adresse, epost, telefonnummer, fødselsdato og betalingsinformasjon.

Hva bruker vi de personlige opplysningene dine til?

Vi kan komme til å bruke personopplysningene dine til følgende formål:

For å kunne kontakte deg i forbindelse med ditt medlemskap hos oss, eller som besøkende

For å opprette og håndtere din personlige konto

For å behandle generelle henvendelser

For å håndtere dine bestillinger og kunne dele kontaktinformasjon med andre medlemmer i forbindelse med bruk av badstua

For å kunne kontakte deg i forbindelse med påmelding, avmelding og deltakelse på våre aktiviteter og arrangement

Det rettslige grunnlagt for vår behandling av dine persondata er din godkjenning av våre medlemsvilkår når du melder deg inn og/eller de samtykker du gir oss.

Vi vil bare beholde opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å utføre tjenestene ovenfor, eller så lenge loven pålegger oss å beholde dem. Etter dette vil personopplysningene dine slettes.

Hvilke rettigheter har du?

Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Hvis opplysningene er feil, ufullstendige eller er irrelevante, kan du be om at opplysningene rettes eller fjernes. Vi kan ikke fjerne opplysningene dine dersom det finnes lovpålagte krav om at disse skal lagres, som f.eks. bokføringsregler eller annen legitim årsak til å beholde opplysningene, som f.eks. uoppgjort gjeld eller du fortsatt har formelle verv eller oppgaver i organisasjonen.

Hvem har tilgang til dine personlige opplysninger?

Opplysningene dine kan komme til å deles innen Nesodden folkebadstu. Vi formidler/selger/bytter aldri opplysningene dine til tredjepart for markedsføringsformål. Opplysninger gis kun videre til tredjepart dersom det er nødvendig for å kunne tilby deg tjenestene som er nevnt ovenfor.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Vi har gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysningene dine slik at de ikke forsvinner, manipuleres eller at uautoriserte personer får tilgang til dem. Vi tilpasser kontinuerlig sikkerhetstiltakene til den teknologiske utviklingen. For at kortkjøp skal være så sikkert som mulig hos oss, sendes all informasjon i kryptert form. Dette innebærer at informasjonen passerer gjennom en sikker tilkobling og at dine personlige opplysninger ikke kan leses av eksterne parter. Ved kortkjøp samarbeider vi med en autorisert betalingsformidler som hjelper oss med å kontrollere at kortet er gyldig for kjøp direkte mot banken din. Vår betalingsformidler behandler kortinformasjonen på korrekt måte i henhold til den internasjonale sikkerhetsstandarden PCI DSS som kortselskapene VISA og MasterCard står bak. Dette innebærer at kortopplysningene dine håndteres på en svært sikker måte. Når du handler med kort, forbeholder vi oss retten til å foreta en personkontroll.

Lenker

Nettsiden nesoddenfolkebadstu.no kan inneholde lenker til andre nettsider som ikke er under vår kontroll. Når du benytter lenkene til eksterne tredjeparter har ikke Nesodden folkebadstu ansvar for eventuell behandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler at du sjekker tredjeparts personvernerklæring for nærmere informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles. Vi tilbyr lenkene for å gjøre det lettere for våre besøkende å finne mer informasjon om bestemte emner.

Endringer i denne erklæringen

Fra tid til annen kan vi uten varsel oppdatere eller endre denne personvernerklæringen for å ta hensyn til ny eller annen personvernpraksis. Vi vil legge ut en melding på vårt nettsted og/eller informere deg på annen måte når vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen. Hvis du ikke godtar noen av de endrede vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten vår.

Kontaktinformasjon

Personopplysningsansvarlig

Gunhild Lervåg

Nesodden folkebadstu

c/o Mette Berg,

Edvards vei 25,

1456 NESODDTANGEN

Telefon: +47 992 33 168

E-post: nesoddenfolkebadstu@gmail.com

Foretaksregister: Brønnøysundregistrene

Foretaksnummer: 921 514 034

Gjeldende fra 25.02.2021