Medlemskap

Du må være over 18 år og bosatt på Nesodden for å bli medlem.

Slik blir du medlem

For å bli medlem i Nesodden folkebadstu, må du fylle ut innmeldingsskjemaet. Der vil du også bli bedt om å betale medlemskontingent på 400 kroner. Medlemskapet og varer fra årsmøte til årsmøte (april til april).


Det tar noen dager fra du melder deg inn til du får tilgang på bookingsiden. Det skyldes at vi manuelt må registrere deg i bookingsystemet vårt, og vi jobber på fritida. Du får e-post fra oss med nødvendig informasjon når du er registrert. Hvis du trenger hjelp angående medlemskapet seinere, send e-post til nesoddenfolkebadstu@gmail.com

Reservere tid i badstua:

Medlemmer kan reservere tid i badstua for en måned om gangen. Booking åpner den 15. i hver måned, kl. 18.00. Vi gjør oppmerksom på at antall medlemmer nå overstiger mulige bookinger per måned, og pågangen er stor. Du må derfor regne med at booking-kalenderen fort blir fylt opp. Det er derfor kun mulig å gjøre en reservasjon i måneden per medlem.

På dager med drop in kan de som ikke er medlem bruke badstua. Se datoer for drop in på startsiden.

Retningslinjer og vedtekter

Les mer om retningslinjer for bruk av badstua og våre vedtekter.