Nyheter

Ny løsning for ved på Hellvik

Badstuen på Hellvik har fått en ny løsning på opppbevaring av veden.

Fra og med fredag 20. oktober 2023:

Veden ligger løst i en tilhenger med formsydd presenning. Tilhengeren står på parkeringsplassen ved de store søppelbeholderne. I hengeren er det små trekasser til å frakte vedkubber med.

Når du kommer, går du innom tilhengeren. Du fyller en kasse med så mange kubber du klarer å bære og tar det med deg til badstua. Når du forlater badstua, tar du med deg kassen og setter den tilbake i tilhengeren. Pass på at presenningen er på plass.

En rake oppbevares i tilhengeren - bruk den for å dra til deg kubber. Når du ser at det minker på beholdningen, tar du et bilde og sender til styret. Da kommer Ole med en ny full tilhenger og tar med den tomme.

Vi må holde det ryddig rundt tilhengeren. Rak sammen og kast rusk i søppeldunk.

Uansett hvordan du frakter veden:
ALLE må ta med ved til badstua!

Ny badstue på hjul

Nesodden folkebadstu har fått et nytt tilskudd, en ny, flyttbar badstue! Badstua er bygd på en tilhenger og skal flytte rundt på Nesodden. Som Hellvik-badstua er den utformet av arkitekt Mette Berg, i samarbeid med Urbane mikrohus som har bygget den. Prosjektet er realisert takket være støtte fra Sparebankstiftelsen.

Etter avtale med kommunen plasseres badstua for to måneder om gangen, som er grensen for midlertidige tiltak etter plan-og bygningsloven. Dette er en ny måte å drive badstue på, og vi må prøve oss fram. I første omgang satser vi på å samarbeide med velforeninger som ikke selv har badstue. Badstua ruller først til Fagerstrand der den skal stå på stranda i februar og mars. Vel-medlemmene bruker badstua onsdag ettermiddag og hele lørdag. Resten av tiden er for Nesodden folkebadstuss medlemmer og drop-in.

Drop in i folkebadstua i november

Nesodden folkebadstu arrangerer ”drop-in” med de som ikke er medlemmer.

I november blir det drop in lørdag 6. november og søndag 21. november kl 9.30 – 15.30. 

Bookingen for 21. november åpner 20. november kl. 10.00. Da legger vi ut lenke til bookingskjema her og på vår Facebook-side.


Det koster 50 kroner for en time (forhåndsbetaling med vipps) og det er plass til fem personer samtidig. En vakt passer på at ovnen er varm. Ta med badetøy og to håndklær - ett til å sitte på og ett til å tøreke seg med. Vannflaske og badesko anbefales. Det er lurt å skifte til badetøy før du kommer siden garderoben er trang.

Badstua åpner igjen

Fra 26. april 2021 er badstua igjen åpen etter at den har vært stengt som følge av koronarestriksjoner. Drop in er fortsatt avlyst på grunn av smittevern, men medlemmer kan reservere tid sammen med egen kohort.

Innkalling og foreløpig dagsorden til årsmøte

Det blir årsmøte for Nesodden folkebadstu onsdag 7. april 2021 kl. 19.00 til 20.30. Møterett, forslagsrett og stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har betalt kontingent for 2021 og de som har fått gratis medlemskap for 2021.

> Mer info om årsmøtet

Drop in er avlyst også i mars

28.02.21: Drop in må dessverre også avlyses i mars på grunn av smitterisiko.

Badstua åpner igjen 3. februar

31.01.2021: Når koronarestriksjonene igjen letter noe fra 3. februar, åpner også badstua igjen. Vi ønsker medlemmer velkommen tilbake til badstua fra 3. februar! Det er fortsatt ikke mulig  å ta med gjester til badstua - det er inntil videre kun badstue med egen kohort. 

Drop in er dessverre avlyst også i februar på grunn av smittesituasjonen.

Viktig: Badstua er stengt fra 23. januar

23.1.21: Vi  må dessverre stenge badstua fra  lørdag 23.1.21 klokka 12 til og med 31.1. Dette gjør vi som et tiltak for å hindre spredning av  virusmutasjonen. 

Det vil komme mer info om når vi åpner igjen og hva vi gjør med avlyste reservasjoner. 

Hold avstand og ta vare på hverandre.

Drop in avlyses i desember og januar

29.12.2020:  På grunn av smittefare og strenge smittetiltak på Nesodden, er drop in i badstua avlyst også i januar. På drop in deler du badstue med folk utenfor din kohort, og alle er nå oppfordret til å begrense sosial kontakt på grunn av smitterisiko. 

Så lenge det er begrensninger på hvor mange vi bør omgås, er drop in avlyst. 

Medlemsstopp fra 22. oktober


Vi er nå 350 medlemmer og kapasiteten i åpningstida er sprengt.  Badstua er nå fullbooket hele åpningstida.  Dessverre må vi stoppe inntaket av nye medlemmer inntil videre. Vi er i en oppstartsperiode og må prøve ut ulike driftsmodeller slik at flest mulig kan få bruke badstua.  

Vi må se an hvor mye badstua blir brukt utover vinteren før vi kan åpne for flere medlemmer og vil  fra desember også justere ned antall bookinger  pr. medlem og se på hvilken effekt det har på tilgjengelighet.

På dager med drop in kan alle bruke badstua - du trenger ikke å være medlem  for å komme på drop in.

Åpningsfesten 23. august avlyses, men badstua åpner!

Åpningsfesten  23. august må dessverre avlyses på grunn av Covid-19.  Vi vil likevel holde badstua åpen fra klokka 15 til 18 denne søndagen, slik at de av dere som er i nærheten kan få mulighet til å se bygningen innvendig. Husk å holde avstand!

Styret vil være tilstede for å fortelle om prosessen og hvordan vi skal drive badstua

Se mer informasjon på folkebadstuas Facebook-side.

Vedtektene er klubbet, og styret er valgt

Torsdag 11. juni avholdt Nesodden folkebadstu sitt årsmøte på Hellviktangen. Folkebadstuas første styre ble valgt, og vedtekter for virksomheten vedtatt.

I det nyvalgte styret sitter følgende personer: Mette Berg, Marte Kruse, Gunhild Lervåg, Janne Scheffels, Stein Olav Stagrim-Kjær. Styret skal innen kort tid ha et konstituerende møte der leder og nestleder skal velges.